In deze rubriek tref je diverse Assistent functies aan, waarbij we in het kort uitleggen wat een functie inhoudt, zodat je een beeld krijgt van het beroep. Zo kun je

Wil jij werken in een laboratorium? Er zijn veel branches, specialisaties en functies in een laboratorium. In deze rubriek tref je diverse laboratorium functies aan, waarbij we in het kort

In deze rubriek tref je gedetailleerde informatie aan over diverse functies in het onderzoek. Welk traject je kunt doorlopen als onderzoeker en wat daarbij komt kijken.

Gedetailleerde informatie over praktijkfuncties, zoals een Praktijkmanager, een Praktijkverpleegkundige, een Praktijkondersteuner.

Gedetailleerde informatie over het vakgebied Bio/Medisch, waaronder Bio-informatica, Biochemie, Bioprocestechnologie, Cytohistopathologie, Klinische Chemie, Medisch Research, Microbiologie, Moleculaire Biologie, Plantkunde, Zoölogie.

Gedetailleerde informatie over het vakgebied Chemie, waaronder Analytisch, Anorganisch, Biobased Technologie - Chemistry, Biochemie, Chemische Technologie, Fysische Chemie, Kunststof- en polymeerchemie, Milieu, Organische Chemie.

In Nederland kennen we nuldelijnszorg, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, derdelijnszorg en vierdelijnszorg Kijk op Rijksoverheid.nl welke polissen zorgverzekeraars aanbieden.

Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. Klimaatverandering is in brede zin elke verandering in weer of klimaat over

Metrologie is de studie van meting, dat wil zeggen, van maten, meetprocessen en meetfouten. De term komt uit het Grieks; metros = maat; logos = woord, verhandeling. Een meting is

Gedetailleerde informatie over Forensisch, Lucht- en Ruimtevaart en Tandtechnisch onderzoek

In deze rubriek tref je diverse Zorg- en Welzijn functies aan op diverse niveau's en vakgebieden. We leggen in het kort uit wat een functie inhoudt en de mogelijkheden. Als

Vakgebieden

Of je nu student, docent, onderzoeker, werkgever of gewoon geïnteresseerde bezoeker bent, voor iedereen is er specieke informatie binnen je eigen specialisatie Assistenten, Laboratoria, Onderzoek, Zorg en de vakgebieden Medisch, Life Sciences, Healthcare, Biotech, Chemistry, Food & Pharma, waaronder ook functieomschrijvingen, interessante links en allerlei tips.

Wil je een informatie toevoegen aan deze rubriek of staat er informatie die aangepast zou moeten worden? Mail ons dan via info@visionatline.nl