Natuurlijk kies je een vervolgopleiding die je leuk lijkt, maar het is nog veel belangrijker dat je na die opleiding een leuk beroep krijgt. Hoe het is om een beroep te hebben, dat moet je beleven! Tijdens de Lab Experience Days kun jij beleven hoe het
Een hbo-opleiding, iets met bèta, iets technisch, iets voor jou? Hier begint je zoektocht naar een opleiding in applied science. Jij geeft aan welke opleidingen en beroepen je leuk vindt en je test welke opleidingen passen bij wat jij wil en kan.
Fysiek en verbaal geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen is onacceptabel. In het programma tegen geweld is speciale aandacht voor de aanpak van daders. Maar ook voor de rol van lokaal bestuur en het voorkomen van geweld.
Subsidie praktijkleren kunt u achteraf aanvragen: na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding.
Omdat het van groot belang is om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen en als het zich aandient te bestrijden, hebben het infectiepreventienetwerk REMIS+ en de GGD /GHOR in Friesland, Groningen, Drenthe de handen ineengeslagen om tezamen het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland te vormen.
Acta Neuropathologica´s mission is to publish the best articles on pathology and pathogenesis of neurological disease. The journal focuses on structural and molecular neuropathology using human tissue, animal models and in vitro systems. The journal publi
Activiteiten ouderen
ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
Met het programma MedicijnBalans biedt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zorgprofessionals feitelijke en actuele informatie over nieuwe geneesmiddelen en stimuleert het de discussie over de meerwaarde van deze middelen.
De SFK verzamelt en analyseert de geneesmiddelen uitgifte van 95% van de openbare apotheken in Nederland. De verzamelde gegevens dienen ter ondersteuning van de apotheekpraktijk en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en NEVI Zorg hebben gezamenlijk de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) herzien.
De website Zorginzicht geeft een overzicht van landelijke afspraken over goede zorg. Die afspraken zijn beschreven in kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Zorginzicht is er voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Vind jou cao of sector in onze lijst van 22 sectoren
Deze site van de Stichting Hoormij is de enige échte onafhankelijke website voor en gemaakt door slechthorenden.
Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Hier treft u betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod aan.
Ieder jaar produceren studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland duizenden scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. Het kapitaal aan kennis dat hierin opgeslagen is, is digitaal beschikbaar
Zoek hier alle ziekenhuizen in Nederland; Websites, adressen en telefoonnummers.
Alle zorgverzekeraars op alfabet
Natuurkunde.nl en Sciencespace.nl zijn een initiatief van de hele natuurkundige gemeenschap in NL. Het doel is om te laten zien dat de bètavakken (natuurkunde, scheikunde en biologie) en techniek leuke, spannende en interessante vakken voor iedereen zijn.
Maar ook tips en tricks om snel in slaap te vallen
Als u langdurige intensieve zorg nodig hebt; Wat moet ik doen als mijn ouder zorg nodig heeft? Hoe vraag ik zorg aan vanuit de Wlz?
Hier vind u allerlei onderwerpen over verzekerde zorg. Het Zorginstituut Nederland behartigt in het belang van iedereen die op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) recht heeft op zorg.
Iedereen vanaf 18 jaar die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.
Eerstelijnszorg is zorg dichtbij huis. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Eerstelijns zorgverleners zijn bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige.

Vakgebieden

Of je nu student, docent, onderzoeker, werkgever of gewoon geïnteresseerde bezoeker bent, voor iedereen is er specieke informatie binnen je eigen specialisatie Assistenten, Laboratoria, Onderzoek, Zorg en de vakgebieden Medisch, Life Sciences, Healthcare, Biotech, Chemistry, Food & Pharma, waaronder ook functieomschrijvingen, interessante links en allerlei tips.

Wil je een informatie toevoegen aan deze rubriek of staat er informatie die aangepast zou moeten worden? Mail ons dan via info@visionatline.nl