Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. De vereniging is een begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid. In de eerste plaats voor haar leden, circa 2500 tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast voor (andere) tandheelkundige zorgverleners, zorgaanbieders en -instellingen, opleidings- en onderwijsinstellingen, GGD en gemeenten, media, fabrikanten, zorgverzekeraars en het publiek. Ook bij uw werkzaamheden op het gebied van preventie en voorlichting is het Ivoren Kruis u graag van dienst. Lees ook onze missie, visie en ambitie.

Het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting is een belangrijke taak van het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis geeft niet alleen voorlichting via patiëntenfolders, maar is ook actief in het onderwijs (project Hou je mond gezond!), de media en de politiek. Bovendien richt de vereniging zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, beleid, communicatie en netwerken. De leden maken het realiseren van deze belangrijke taken mede mogelijk. Het Ivoren Kruis wil een nog groter bereik en een breder draagvlak realiseren bij de relevante doelgroepen. Speerpunt van alle activiteiten is preventie, dé basis van de mondgezondheid.

Ivoren Kruis

Specialiteit(en)
Mondhygiënist, Mondzorg, Tandarts
Adres
Gooimeer 4-15, 1411 DE Naarden, Nederland
Website
https://ivorenkruis.org
E-mail
info@ivorenkruis.nl