De NVO is het democratische orgaan dat de belangen van haar leden, osteopaten, behartigt. Het bestuur onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en neemt initiatieven voor divers overleg zowel binnen als buiten de beroepsgroep. De NVO streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van het beroep en faciliteert de stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). Voor een aantal aandachtsgebieden zijn richtlijnen opgesteld. De visie en het beleid van de NVO is gericht op het brengen van de osteopathische beroepsuitoefening op een door de overheid erkend niveau.

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO)

Specialiteit(en)
Osteopathie
Adres
Janssoniuslaan 32, 3528 AJ Utrecht, Nederland
Website
https://www.osteopathie.nl
E-mail
nvo@osteopathie.nl
Telefoon
030 304 0063