NVvPM is de beroepsvereniging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg.

De NVvPM behartigt de belangen van het management in de eerstelijnszorg. Dit betekent dat de vereniging niet alleen toegankelijk is voor praktijkmanagers, maar ook voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het management binnen zorgpraktijken. Dit betreft praktijken in zowel de huisartsenzorg als de geestelijke gezondheidszorg. Het lidmaatschap van de NVvPM geeft de manager de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met collega’s, een casus in te brengen om over van gedachten te wisselen, of kennis te delen. Het platform bied je dus de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en te klankborden met andere organisaties in de zorg.

Naast het forum organiseert NVvPM elk jaar bijeenkomsten waar interessante sprekers hun visie op management in de praktijk geven. Daarnaast organiseren we debatten en brainstormsessies over actuele onderwerpen.

Een lidmaatschap kost € 92 euro per jaar (vrij van BTW), waarbij je onbeperkt gebruik kunt maken van het forum en formats. Daarnaast houden we je op de hoogte van scholingen en actuele onderwerpen. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

Heb je nog vragen over de NVvPM, neem dan vooral contact met ons op via het contactformulier.

NVvPM staat voor:

  • Landelijke beroepsvertegenwoordiging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg
  • Behartigen van belangen op een toegankelijke en benaderbare manier
  • Doorontwikkeling en groei van de functie van de praktijkmanager
  • De verbindende factor in de huisartsenzorg
  • Vooroplopen en meesturen in de toekomst van de huisartsenzorg

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagement (NVvPM)

Specialiteit(en)
Huisarts, Praktijkmanager
Adres
Deurne, Nederland
Website
https://nvvpm.com
E-mail
mail@nvvpm.com
Telefoon
06-16069762