Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) is de landelijke onafhankelijke ledenvereniging, voor en door zelfstandig ondernemers in de zorg. Er is geen commercieel belang; De koers wordt bepaald via het hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering.

Ons doel is om de belangen van ons allen te behartigen via één stem. We gaan aansluiten bij alle relevante overlegtafels; Ministers, zorgorganisaties, partners, overal waar het van belang is en daar waar het nodig is om ons verhaal te doen. De negatieve beeldvorming en framing jegens zelfstandig zorgprofessionals moet stoppen. Het is tijd om uit te leggen wat er aan de hand is in het Nederlandse zorgdomein. Politici moeten zich gaan beseffen dat werkenden in de zorg centraal moeten staan al dan niet in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

Op dit moment verlaten maandelijks 22.000 vaste medewerkers de zorg. Slechts een klein deel daarvan komt terug als zelfstandig ondernemer. Dit heeft een reden. Daar zou de politiek zich op moeten focussen! Genezen in plaats van symptomen bestrijden, iets wat wij zorgprofessionals al lang weten..

Het beleid wat er nu gevoerd wordt zal er toe leiden dat minstens de helft van de ruim 180.000 zelfstandig zorgprofessionals de zorg gaat verlaten. We stevenen hierdoor af op een zorginfarct van ongekende grootte.

Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ)

Specialiteit(en)
Zorgprofessional
Website
https://zelfstandigondernemersindezorg.nl